นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน


จังหวัดจันทบุรี เขต 3
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 109
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 เมษายน 2529
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สถานที่ติดต่อ :
  1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรี
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1996 7190
  e-Mail : yanathicha.mp@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later