นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดจันทบุรี เขต 3
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 109
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 เมษายน 2529
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สถานที่ติดต่อ :
  167 อาคารอนาคตใหม่ ชั้น 4 ซอยรามคำแหง 42
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
  กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์ : 0 2821 5874
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later