นายจารึก  ศรีอ่อน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดจันทบุรี เขต 2
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เลขประจำตัวสมาชิก 059
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจารึก  ศรีอ่อน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กรกฎาคม 2507
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) วิทยาลัยทองสุข
 • สถานที่ติดต่อ :
  20/1 หมู่ที่ 4
  ต. วังโตนด อ. นายายอาม
  จ. จันทบุรี 22170
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1642 1473
  e-Mail : jaruk.srion@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกรรม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later