พันตำรวจโท ฐนภัทร  กิตติวงศา


จังหวัดจันทบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 110
 • ชื่อ-สกุล :
  พันตำรวจโท ฐนภัทร  กิตติวงศา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 มีนาคม 2508
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สถานที่ติดต่อ :
  4 ซอยมหาราช 1 ถนนมหาราช
  ต. ตลาด อ. เมืองจันทบุรี
  จ. จันทบุรี 22000
  โทรสาร : 039 322 226
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 2992 8941
  e-Mail : dr.thanapat1965@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการตำรวจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ ได้รับรางวัลตำรวจแดร์ดีเด่น รางวัลตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later