นายบัลลังก์  อรรณนพพร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่น เขต 10
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 192
 • ชื่อ-สกุล :
  นายบัลลังก์  อรรณนพพร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 มิถุนายน 2506
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) สถาบันราชภัฏเลย
 • สถานที่ติดต่อ :
  132/1 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านไทยสามัคคี ถนนเจนจบทิศ
  ต. หนองสองห้อง อ. หนองสองห้อง
  จ. ขอนแก่น 40190
  โทรศัพท์ : 043 491 320
  โทรสาร : 043 491 321
  e-Mail : banlang0999@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นายกเทศมนตรี 2 สมัย
   - อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 2 สมัย (อ.ก.ค.ศ. สพม. 25)
   - กรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later