นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร


จังหวัดขอนแก่น เขต 8
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 397
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 มีนาคม 2532
 • การศึกษา :
   - (Bachelor of Art (hotel and Tourism Management)) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   - Master of Arts (International Studies) KOREA UNIVERSITY
 • สถานที่ติดต่อ :
  338 หมู่ที่ 5 ถนนเจนจบทิศ
  ต. โสกนกเต็น อ. พล
  จ. ขอนแก่น 40120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 8265 9795
  e-Mail : saratsanun.u@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later