นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่น เขต 8
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 397
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 มีนาคม 2532
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts (Hotel and Tourism Management) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   - Master of Arts in International Studies (International Commerce) KOREA UNIVERSITY
 • สถานที่ติดต่อ :
  338 หมู่ที่ 5 ถนนเจนจบทิศ
  ต. โสกนกเต็น อ. พล
  จ. ขอนแก่น 40120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 8265 9795
  e-Mail : saratsanun.u@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นักวิชาการฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อการทูต (Economic Analyst), Embassy of the Republic of Korea, Bangkok
   - กรรมการผู้จัดการบริษัทเพื่อการค้าปลีกน้ำมัน
   - กรรมการผู้จัดการบริษัทเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later