นายภาควัต  ศรีสุรพล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่น เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 266
 • ชื่อ-สกุล :
  นายภาควัต  ศรีสุรพล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 กรกฎาคม 2528
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  541 หมู่ที่ 4
  ต. ภูเวียง อ. ภูเวียง
  จ. ขอนแก่น 40150
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส.จ.)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later