นางมุกดา  พงษ์สมบัติ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่น เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 287
 • ชื่อ-สกุล :
  นางมุกดา  พงษ์สมบัติ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 สิงหาคม 2495
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 • สถานที่ติดต่อ :
  105 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านหินกองน้อย ถนนมิตรภาพ
  ต. น้ำพอง อ. น้ำพอง
  จ. ขอนแก่น 40140
  โทรศัพท์ : 043 441 071, 043 441 070
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later