นายจตุพร  เจริญเชื้อ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่น เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 047
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจตุพร  เจริญเชื้อ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กุมภาพันธ์ 2511
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  88 หมู่ที่ 8
  ต. หนองกุงใหญ่ อ. กระนวน
  จ. ขอนแก่น 40170
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1261 7121
  e-Mail : jatupon.pheuthai@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2544
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2548
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พรรคพลังประชาชน พ.ศ. 2550
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2554
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later