นายจตุพร  เจริญเชื้อ


จังหวัดขอนแก่น เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 047
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจตุพร  เจริญเชื้อ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กุมภาพันธ์ 2511
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  88 หมู่ที่ 8
  ต. หนองกุงใหญ่ อ. กระนวน
  จ. ขอนแก่น 40170
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1261 7121
  e-Mail : jatupon.pheuthai@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย
   - พ.ศ. 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย
   - พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน
   - พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย
   - พ.ศ. 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later