นายวัฒนา  ช่างเหลา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่น เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 319
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวัฒนา  ช่างเหลา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 เมษายน 2524
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  999 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านเมืองเอกแกรนด์วิลล์
  ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก่น
  จ. ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9711 7714
  e-Mail : tom0957@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รองนายก อบจ. ขอนแก่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ด
   - ที่ปรึกษา บริษัท เมืองเอกขอนแก่น จำกัด, บริษัท เมืองเอกคอนกรีต จำกัด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later