นายฐิตินันท์  แสงนาค

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่น เขต 1
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 113
 • ชื่อ-สกุล :
  นายฐิตินันท์  แสงนาค
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มีนาคม 2504
 • การศึกษา :
   - นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา/การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  182/45 หมู่ที่ 6 ถนนศรีจันทร์
  ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น
  จ. ขอนแก่น 40000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยเป็นคณะอนุกรรมาธิการและรองโฆษก สภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดขอนแก่น
   - ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557
   - ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ปี 2558 - ปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later