นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกำแพงเพชร เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 217
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 กรกฎาคม 2518
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  1099 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน
  ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี
  จ. กำแพงเพชร 62140
  โทรศัพท์ : 055 771 444
  โทรสาร : 055 771 445
  e-Mail : parinyaroekrai@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later