นายอนันต์  ผลอำนวย


จังหวัดกำแพงเพชร เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 457
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนันต์  ผลอำนวย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 พฤษภาคม 2495
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๑๙ หมู่ที่ ๑
  ต. วังยาง อ. คลองขลุง
  จ. กำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
  โทรศัพท์ : 055 865 322
  e-Mail : som7788@hotmail.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540
   - สมาชิกวุฒิสภากำแพงเพชร ปี 2543 - 2549
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำแพงเพชร ปี 2550 - 2554
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำแพงเพชร ปี 2554 - 2556
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later