นายไผ่  ลิกค์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกำแพงเพชร เขต 1
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 225
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไผ่  ลิกค์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 เมษายน 2521
 • การศึกษา :
   - นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สถานที่ติดต่อ :
  377/1 ถนนเทศา 2
  ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร
  จ. กำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055 711 988
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later