นายประเสริฐ  บุญเรือง


จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 214
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประเสริฐ  บุญเรือง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 พฤศจิกายน 2502
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  189 หมู่ที่ 1
  ต. กุดสิมคุ้มใหม่ อ. เขาวง
  จ. กาฬสินธุ์ 46160
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later