นายพีระเพชร  ศิริกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 252
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพีระเพชร  ศิริกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 กุมภาพันธ์ 2498
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
   - การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๒๔๙ หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านสี่แยกสมเด็จ ถนนถีนานนท์
  ต. สมเด็จ อ. สมเด็จ
  จ. กาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
  โทรสาร : 043 861 465
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1499 1575
  e-Mail : cowgirl_ach@yahoo.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later