นายคมเดช  ไชยศิวามงคล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 042
 • ชื่อ-สกุล :
  นายคมเดช  ไชยศิวามงคล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 มกราคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  258 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านห้วยยางยาว ถนนห้วยเม็ก-หนองกรุงศรี
  ต. คำใหญ่ อ. ห้วยเม็ก
  จ. กาฬสินธุ์ 46170
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 1145 6954, 09 4934 1155
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later