นางบุญรื่น  ศรีธเรศ


จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 195
 • ชื่อ-สกุล :
  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 ตุลาคม 2486
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  699/4 ถนนอนรรฆนาค
  ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์
  จ. กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ : 043 873 199
  โทรสาร : 043 873 199
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1873 9482, 08 1866 3533
  e-Mail : suratins2002@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    การเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ.2554 ในสมัย พณฯ ท่าน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later