นางบุญรื่น  ศรีธเรศ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 196
 • ชื่อ-สกุล :
  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 ตุลาคม 2486
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  699/4 ถนนอนรรฆนาค
  ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์
  จ. กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1873 9482
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2544 , 2548, 2551, 2554
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later