นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ


จังหวัดกาญจนบุรี เขต 5
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 480
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 กรกฎาคม 2509
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - Master of Business Administration (Marketing) NORTHROP UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๔/๕ ถนนเวียดนาม
  ต. ท่ามะขาม อ. เมืองกาญจนบุรี
  จ. กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 6842 4959
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน (กาญจนบุรี)
   - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่นและเทศมนตรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later