นายธรรมวิชญ์  โพธิพิพิธ


จังหวัดกาญจนบุรี เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 157
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธรรมวิชญ์  โพธิพิพิธ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มีนาคม 2513
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/1 หมู่ที่ 4
  ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ
  จ. กาญจนบุรี 71210
  โทรศัพท์ : 034 681 044
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7155 5365
  e-Mail : thammawit.p@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later