นายธรรมวิชญ์  โพธิพิพิธ


จังหวัดกาญจนบุรี เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 158
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธรรมวิชญ์  โพธิพิพิธ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มีนาคม 2513
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการจัดการภาครัฐ) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/1 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านโป่งไหม
  ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ
  จ. กาญจนบุรี 71210
  โทรศัพท์ : 034 681 044
  e-Mail : thammawit.p@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจการเกษตรพืชไร่ เลี้ยงสัตว์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน, เลขาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี, คณะกรรมการสถานศึกษา, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้าเอน, คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ, เลขาธิการกรรมาธิการทหาร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later