นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกาญจนบุรี เขต 3
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 291
 • ชื่อ-สกุล :
  นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 กรกฎาคม 2524
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 หมู่ที่ 3
  ต. ดอนชะเอม อ. ท่ามะกา
  จ. กาญจนบุรี 71130
  โทรสาร : 034 695 555
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5465 1536
  e-Mail : yossawat.masuk@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.)
   - นายก อบต. ดอนชะเอม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later