พลเอก สมชาย  วิษณุวงศ์


จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 382
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก สมชาย  วิษณุวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 กันยายน 2488
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๔๘๖ ซอยพัฒนาการ ๖๑
  แขวงประเวศ เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1373 9911
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later