นายจักรพันธ์  พรนิมิตร


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 30
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 055
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจักรพันธ์  พรนิมิตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 กันยายน 2514
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Arts UNIVERSITY OF WARWICK ประเทศอังกฤษ
   - Doctor of Philosophy (Educational Administration) ILLINOIS STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๘ ซอย ๔๑ ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ : 0 2434 6155
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
   - รองโฆษกกรุงเทพมหานคร
   - โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
   - ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later