นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 29
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 433
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 ตุลาคม 2509
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  68/469 ซอยเอกชัย 46 ถนนเอกชัย-บางบอน
  แขวงบางบอน เขตบางบอน
  กรุงเทพมหานคร 10150
  โทรสาร : 0 2898 0660
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6349 3660
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองประธานคณะกรรมการ กองทุนบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร
   - คณะทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   - คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
   - เลขานุการประธานคณะกรรมาธิการ การศึกษาและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later