นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 28
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 120
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 พฤษภาคม 2530
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Computer Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 อาคารตึกไม้ไผ่ ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม
  แขวงบางแค เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร 10160
  โทรศัพท์ : 0 2026 6102
  โทรสาร : 0 2026 6102
  e-Mail : natthaphong.mp@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ บจก. แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (www.absolute.co.th)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later