นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 27
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 065
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  31 กรกฎาคม 2533
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชนเมือง) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๒๔ หมู่ที่ ๓ ถนนบรมราชชนนี
  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 7445 9191
  e-Mail : jiarunyakanon@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานสภาเยาวชน เขตตลิ่งชัน
   - ทนายความ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later