นายวัน  อยู่บำรุง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 26
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 320
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวัน  อยู่บำรุง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 สิงหาคม 2517
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  18 ซอยเอกชัย 119 ถนนเอกชัย
  แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน
  กรุงเทพมหานคร 10150
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)
   - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์)
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธ์)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later