นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 25
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 119
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 เมษายน 2533
 • การศึกษา :
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เครื่องไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  2/16 ซอยอนามัยงามเจริญ 30 ถนนอนามัยงามเจริญ
  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
  กรุงเทพมหานคร 10150
  โทรศัพท์ : 0 2069 6969
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later