นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 25
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 118
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 เมษายน 2533
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  153/175 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน inzio2 ซอย 25 ถนนสำเร็จพัฒนา
  ต. ศาลากลาง อ. บางกรวย
  จ. นนทบุรี 11130
  โทรศัพท์ : 0 2069 6969
  e-Mail : nattacha.fwp@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง ผู้บริหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later