นายทศพร  ทองศิริ


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 24
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 139
 • ชื่อ-สกุล :
  นายทศพร  ทองศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 กันยายน 2524
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (Public Administration) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  19 ซอยพาณิชยการธนบุรี 28 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13
  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
  กรุงเทพมหานคร 10600
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1866 4588
  e-Mail : ffp.thodsaporn@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจ(ธนาคาร)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นผู้รับฟัง ให้ความคิดเห็น พบปะลูกค้า ตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือ รวมตลอดถึงวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของธนาคารในด้านการขอทำธุรกรรมทางการเงินในมิติของการขอวงเงินสินเชื่อ(ทุกประเภท)
   - การทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later