นายโชติพิพัฒน์  เตชะโสภณมณี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 23
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 104
 • ชื่อ-สกุล :
  นายโชติพิพัฒน์  เตชะโสภณมณี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 กุมภาพันธ์ 2511
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  39/43 หมู่ที่ 1 ถนนจอมทอง
  แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
  กรุงเทพมหานคร 10150
  โทรศัพท์ : 0 2477 1331
  โทรสาร : 0 2477 1717
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9099 9939
  e-Mail : chotpipat11-1@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตสมาชิกสภาเขตกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2541 - 2545
   - อดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2545
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later