นายโชติพิพัฒน์  เตชะโสภณมณี


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 23
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายโชติพิพัฒน์  เตชะโสภณมณี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 กุมภาพันธ์ 2511
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  39/43 หมู่ที่ 1 ถนนจอมทอง
  แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
  กรุงเทพมหานคร 10150
  โทรศัพท์ : 0 2477 1331
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9099 9939
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later