นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 22
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 148
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กุมภาพันธ์ 2532
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  115/190 ถนนรัตนาธิเบศร์
  ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9155 0702
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - มัคคุเทศก์อิสระ
   - ผู้ก่อตั้งเบียร์ยี่ห้อ เท่าพิภพ เอล โปรเจ็ค
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later