นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 21
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 375
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 พฤศจิกายน 2522
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๗๗๗/๑๖๕ ซอยลาซาล ๒๔ ถนนสุขุมวิท ๑๐๕
  แขวงบางนา เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
  e-Mail : somkiat.thanomsin@gmil.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงาน บริษัทเอกชน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later