ร้อยตำรวจตรี มณฑล  โพธิ์คาย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 20
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 274
 • ชื่อ-สกุล :
  ร้อยตำรวจตรี มณฑล  โพธิ์คาย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 มีนาคม 2497
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - วิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้กับเยาวชน และพี่น้องประชาชน
   - วิทยากรยาเสพติดเชิงรุกเพื่อการรณรงค์แบบเคลื่อนที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later