นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 18
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 163
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กรกฎาคม 2522
 • การศึกษา :
   - The Professional Doctorate (Transdisciplinary Studies) CENTRAL QUEENSLAND
 • สถานที่ติดต่อ :
  17 หมู่ที่ 2 ถนนฉลองกรุง
  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
  กรุงเทพมหานคร 10520
  โทรสาร : 0 2737 2544
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2799 7777
  e-Mail : dr.aim.pt@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24
   - กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
   - กรรมาธิการการต่างประเทศ
   - คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายรัฐบาล
   - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี 2556
   - สมาชิก APPU
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later