นายศิริพงษ์  รัสมี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 17
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 362
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศิริพงษ์  รัสมี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 กุมภาพันธ์ 2511
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/99 หมู่ที่ 9 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 ถนนเชื่อมสัมพันธ์
  แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร 10530
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1843 1742
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 โคกแฝด หนองจอก
   - เป็นกำนัน แขวงโคกแฝด
   - สมาชิกสภาเขตหนองจอก
   - ประธานสภาเขตหนองจอก
   - เป็นคณะกรรมการประจำมัสยิด
   - คณะกรรมการสถานศึกษาหลายแห่ง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later