นายศิริพงษ์  รัสมี


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 17
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศิริพงษ์  รัสมี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 กุมภาพันธ์ 2511
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/99 หมู่ที่ 9 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 ถนนเชื่อมสัมพันธ์
  แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร 10530
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1843 1742
  e-Mail : siripong.rassamee@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 1. รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
   - 2. รับตำแหน่งกำนัน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
   - 3. รับตำแหน่งสมาชิกสภาเขตหนองจอก และ ประธานสภาเขตหนองจอก
   - 4. รับตำแหน่งอุปนายกสโมสรกีฬาหนองจอก
   - 5. คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนหลายแห่ง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later