นายชาญวิทย์  วิภูศิริ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 15
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 094
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชาญวิทย์  วิภูศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 กันยายน 2518
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Computer Engineering) THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  39/9 ถนนรามคำแหง
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
  กรุงเทพมหานคร 10510
  โทรศัพท์ : 0 2976 1248
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5262 8789
  e-Mail : vitja@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later