นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 14
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 237
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 มิถุนายน 2518
 • การศึกษา :
   - นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  8/110 หมู่บ้าน workplace 1
  แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์ : 0 2509 5555
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later