นายการุณ  โหสกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 10
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 018
 • ชื่อ-สกุล :
  นายการุณ  โหสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 ธันวาคม 2510
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานสภาเขตดอนเมือง
   - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2 สมัย
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 2 สมัย
   - ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later