นายสิระ  เจนจาคะ


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 9
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสิระ  เจนจาคะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 มกราคม 2507
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/519 บ.บ้านทรงไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6840 1111
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later