นายสิระ  เจนจาคะ


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 9
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 417
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสิระ  เจนจาคะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 มกราคม 2507
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/519 ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรสาร : 0 2982 6201
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สาขาสังคม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later