นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 8
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 012
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 มกราคม 2508
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๐/๒๔ ซอยโชคชัย ๔ (๓๐) ถนนโชคชัย ๔
  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 8424 2899
  e-Mail : kasidej@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2 สมัย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - บริษัท โอทีกรุ๊ป จำกัด (รับปรึกษางานด้านวิศวกรรมโยธา)
   - บริษัท โอทีทีเอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด (กรรมการผู้บริหาร)
   - บริษัท เอชซีจีซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด)
   - บริษัท เกษตรยูคา จำกัด (ผู้จัดการฝ่ายขายแปรรูปไม้ส่งออก)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later