นางสาวภาดาท์  วรกานนท์


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 6
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 267
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวภาดาท์  วรกานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 ตุลาคม 2519
 • การศึกษา :
   - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Environmental Policy Management YALE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  113/34 ซอยสินพัฒนาธานี ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  e-Mail : onenie55@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later