นางสาวภาดาท์  วรกานนท์


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 6
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 267
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวภาดาท์  วรกานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 ตุลาคม 2519
 • การศึกษา :
   - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Science (Environmental Policy) Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - มหานคร กรุงเทพมหานคร
   - Abc กรุงเทพมหานคร
   - Recu กรุงเทพมหานคร
   - The Story by Spu กรุงเทพมหานคร
 • สถานที่ติดต่อ :
  113/34 ซอยสินพัฒนาธานี ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3429 5356
  e-Mail : onenie55@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง ผู้บริหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later