นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 205
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 กันยายน 2506
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๔๘๖/๑๑ ซอยประชาอุทิศ ๘
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
  โทรศัพท์ : 0 2691 1150
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ปี 2543
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ปี 2537 - 2557
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later