นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 4
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 005
 • ชื่อ-สกุล :
  นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 พฤศจิกายน 2512
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๒๘ ซอยรามคำแหง ๔ ถนนรามคำแหง
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
  โทรศัพท์ : 0 2381 8258
  โทรสาร : 0 2381 8253
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 3415 4542
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง กทม.
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later