นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 3
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 311
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 สิงหาคม 2522
 • การศึกษา :
   - พาณิชยศาสตร์และการบัญชีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Business Administration (Marketing) SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม
  แขวงบางแค เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร 10160
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะล่อมสินที่ดินพัฒนา จำกัด
   - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บี-เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later