นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 3
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 311
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 สิงหาคม 2522
 • การศึกษา :
   - พาณิชยศาสตร์และการบัญชีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Business Administration (Marketing) SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1768 ไทยซัมมิท ชั้น 5 ถนนเพชรบุรี
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2821 5688
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะล่อมสินที่ดินพัฒนา จำกัด
   - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บี-เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later