นางสาวพัชรินทร์  ซำศิริพงษ์


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 238
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวพัชรินทร์  ซำศิริพงษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 พฤศจิกายน 2530
 • การศึกษา :
   - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
   - Master of Science (Criminal Justice) SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
  30/5 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก
  ต. ลำผักกูด อ. ธัญบุรี
  จ. ปทุมธานี 12110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 1615 0909
  e-Mail : pacharin.phd@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักวิชาการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นักวิชาการ ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later