นางสาวกานต์กนิษฐ์  แห้วสันตติ


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 017
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวกานต์กนิษฐ์  แห้วสันตติ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  31 ธันวาคม 2519
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (Hotel and Restaurant Management) มหาวิทยาลัยรังสิต
   - Master of Arts in Communication Management (Communications) UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA ประเทศออสเตรเลีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๒๐ ถนนตรีเพชร
  แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  โทรศัพท์ : 0 2222 0841
  e-Mail : karnkanit.karn51@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 2 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later