นายสาคร  เกี่ยวข้อง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกระบี่ เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 408
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสาคร  เกี่ยวข้อง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 กันยายน 2505
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  77 หมู่ที่ 4 ถนนกระบี่-เขาทอง
  ต. ไสไทย อ. เมืองกระบี่
  จ. กระบี่ 81000
  โทรศัพท์ : 075 700 555
  โทรสาร : 075 700 557
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1547 5555
  e-Mail : sakornkrabi@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - กรรมการหอการค้าจังหวัดกระบี่
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later