พลเอก เอกชัย  จันทร์ศรี

 • เลขประจำตัวสมาชิก 200
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก เอกชัย  จันทร์ศรี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 ธันวาคม 2495
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  4/9 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านฉลองกรุงริเวอร์วิลล์รีสอร์ท ถนนฉลองกรุง
  แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร 10530
  โทรศัพท์ : 0 2988 4536
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1819 3013
  e-Mail : kitti.tr@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ราชการสนามชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later