นายอุทัย  เลาหวิเชียร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 199
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอุทัย  เลาหวิเชียร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 กุมภาพันธ์ 2479
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Public Administration University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
   - Master of Arts (Political Science) The University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Public Administration University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/64 หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด ถนนกาญจนาภิเษก
  แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1804 3419
  e-Mail : uthai.laohavichien@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  อาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์และผู้อำนวยการโครงการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2537
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2534
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later