พลตำรวจโท อำนวย  นิ่มมะโน

 • เลขประจำตัวสมาชิก 197
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจโท อำนวย  นิ่มมะโน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กุมภาพันธ์ 2498
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  2/9 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านบ้านสวนดวงพร ถนนบางกรวย-จงถนอม
  ต. บางขนุน อ. บางกรวย
  จ. นนทบุรี 11130
  โทรศัพท์ : 0 2879 8890
  โทรสาร : 0 2143 8530
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1612 5640
  e-Mail : metro_n5@hotmail.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
  • ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3
  • ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
  • รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later