พลตำรวจโท อาจิณ  โชติวงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 195
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจโท อาจิณ  โชติวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 เมษายน 2496
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  8 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1867 4411
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
  • เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ต.ร.)
  • รองจเรตำรวจแห่งชาติ
  • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบงานกฎหมาย)
  • กรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2547)
  • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later